خريد هاست آزمون (TEF (Test d’évaluation de français يا آزمون ارزشيابي زبان فرانسه

آزمون (TEF (Test d’évaluation de français يا آزمون ارزشيابي زبان فرانسه يكي از شناخته شده ترين آزمون‌هاي بين‌المللي زبان فرانسه براي خارجيان است، جهت:      1-  ورود به دانشگاه هاي كشور فرانسه و ديگر كشورهاي فرانسوي زبان      2-  مهاجرت به كانادا. علاقمندان به ادامه تحصيل در كشورهاي فرانسوي زبان، چنانچه در اين آزمون رتبه […]