آزمون (TEF (Test d'évaluation de français يا آزمون ارزشيابي زبان فرانسه يكي از شناخته شده ترين آزمون‌هاي بين‌المللي زبان فرانسه براي خارجيان است، جهت:

     1-  ورود به دانشگاه هاي كشور فرانسه و ديگر كشورهاي فرانسوي زبان

     2-  مهاجرت به كانادا.

علاقمندان به ادامه تحصيل در كشورهاي فرانسوي زبان، چنانچه در اين آزمون رتبه مطلوب دانشگاه مورد نظرشان را در زبان فرانسه كسب نمايند، از شركت در كلاس‌هاي زبان فرانسه، پيش از ادامه تحصيل، در آن دانشگاه فرانسوي زبان، معاف خواهند شد و مي‌توانند مستقيماً در رشته مورد نظرشان در آن دانشگاه به تحصيل خود ادامه دهند.

(TEFaQ (Test d'évaluation de français adapté à Québec آزموني است شبيه آزمون TEF ولي ويژه مهاجرين به كبك يا علاقمندان به ادامه تحصيل در دانشگاه هاي كبك.

آزمون TEF شامل سه بخش است:

    1-  يك سلسله آزمون‌هايي كه متشكل است از:

         الف: درك كتبي (نوشتاري)            ب: درك شفاهي (شنيداري)            ج: واژه يابي و جمله سازي

    2- نگارش

    3- بيان شفاهي (گفتاري)

آزمون TEFaQ شامل دو بخش است:

    1- درك شفاهي (شنيداري)

    2- بيان شفاهي (گفتاري)

 

eTEF  و eTEFaQ

برگزاري اين دو آزمون به شيوه مجازي است كه از سال 2013 در اين مركـز برگزار مي شود.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران می باشد.

Copyright © 2012 Faculty of Foreign Languages and Literatures

طراحی و اجرای سایت توسط Webexpress