اطلاعیه در مورد سوالات آزمایشی تف 1396/02/03

 

برای داوطلبان تف تعدادی سوال آزمایشی در سایت

Centredelanguefrancaise.paris

تحت عنوان

Les tutoriels TEF

گذاشته شده که می توانید با مراجعه به آن اطلاعات خودرا ارزیابی کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران می باشد.

Copyright © 2012 Faculty of Foreign Languages and Literatures

طراحی و اجرای سایت توسط Webexpress